Thursday, 6 October 2011

PECAHAN

Definisi perpuluhan-  nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan ayau sekumpulan benda
PECAHAN - Mengenal Konsep PecahanPengenalan Tajuk Pecahan kepada murid-murid memerlukan bahan bantu mengajar dalam memudahkan pemahaman murid. Penerangan berikut boleh digunakan dalam mengenalkan apa itu pecahan dalam langkah 1 proses pengajaran dan pembelajaran.


Definisi perpuluhan-  nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan ayau sekumpulan benda 


Lukis sebuah kotak segiempat sama 


Bahagikan segiempat yang di lukis kepada 4 bahagian yang sama.


Warna salah satu bahagian merah.


Sekarang kita boleh menulis pecahan dari kotak yangmerah.
1 =


4=

bahagian merah (pengangka/ numerator)
jumlah kesemua bahagian  
(penyebut/ denominator)

 
Lihat di kotak biru lagi. 


Ingat bahawa kotak telah menjadi 4 bahagian yang sama. 


Kali ini, mari kita membaginya menjadi 16 (4 x 4) bahagian yang sama. 


Kali terakhir, kita telah mewarna satu kotak dengan warna merah.

Kali ini, kita warna empat daripada bahagian merah.

Sekarang pecahan di tulis begini:

1 = 4 = bahagian merah
4 = 16 = jumlah kesemua bahagian


contoh soalan :


Nota
1.   Cara menambah pecahan wajar yang mempunyai penyebut yang sama. 

Bagi pecahan wajar yang penyebutnya sama kita hanya perlu menambah pengangkanya sahaja. Jangan ditambah penyebutnya. Kesilapan banyak dilakukan oleh pelajar dengan menambah kesemua pengangka dan penyebutnya.
2.      Cara menambah pecahan wajar apabila satu daripada penyebutnya adalah gandaan penyebut yang lain.
Contoh:

Tukarkan pecahan   kepada pecahan per enam dengan mendarab pengangka dan penyebutnya dengan 2.
Kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelajar ialah dengan mencampur pengangka dan penyebutnya sekali gus.
3.      Cara menambah pecahan wajar apabila penyebutnya tidak ada faktor sepunya.
4.   Pelajar juga boleh menyelesaikan masalah operasi tambah tiga pecahan seperti
      berikut:

      (a).   Menambah tiga pecahan wajar yang penyebutnya sama.
Contoh:

       (b).   Pelajar juga boleh menambah tiga pecahan yang  penyebutnya tidak sama.
     Contoh:

PECAHAN - Menambah pecahan bercampur yang mempunyai penyebut yang berbeza

Mari belajar matematik. Boleh digunakan untuk membantu adik atau anak anda menguasai matematik dengan lebih baik. Mereka perlukan bantuan orang dewasa untuk membantu mereka. Berikan sedikit waktu untuk mereka. Pasti tidak rugi.

Menambah pecahan bercampur yang mempunyai penyebut yang berlainan. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh digunakan dalam membantu adik atau anak-anak kita memahami dan menguasai tajuk ini.

Contoh:

Langkah 1:
- Asingkan nombor bulat dan pecahan wajar sebelum ditambah
- Penyebut perlu di samakan sebelum pecahan di tambah (lihat gambar)Langkah 2: 
Jika jawapan dalam bentuk pecahan tidak wajar, tukarkan kepada pecahan bercampurLangkah 3: 
Ulang semula langkah 1 iaitu asingkan nombor bulat dan pecahan wajarLangkah 4: 
Tambahkan dan gabungkan jawapan. Pastikan jawapan akhir  ditulis dalam bentuk termudah.


Jawapan akhir:kegunaan pecahan dalam kehidupan seharian ialah:

contoh:

  • untuk membuat kek.selalunya dalm resepi sukatan yang digunakan menggunakan pecahan .
  • untuk menetukan jumlah pelajar dalam kelas.contohnya untuk menentukan bilangan pelajar 1/4 dari pada 20 orang pelajar itu perempuan.


PERPULUHAN

Definisi-sistem angka yang masih menggunakan sepuluh sebagai asas dan merupakan sistem angka yang paling banyak digunakan , mungkin kerana manusia mempunyai sepuluh jari di tangan.Operasi Darab


Operasi bahagi

Operasi penolakan

Cara menambah nombor perpuluhan


Untuk menambahkan nombor perpuluhan, caranya tetap sama seperti menambah nombor bulat. Yang perlu di utamakan ialah kedudukan titik perpuluhannAdalah PENTING untuk memastikan yang titik perpuluhan berada dalam satu garisan yang lurus sebelum penambahan nombor perpuluhan dilakukan. 

Menambahkan
Seperti biasa, aktiviti penambahan di mulai dengan nombor yang paling kanan dan bergerak kepada lajur sebelah kiri.

Penambahan nombor perpuluhan yang tidak sama rata jika nombor anda menambah tidak mempunyai jumlah yang sama digit ke kanan titik perpuluhan ,anda masih perlu menyusun titik perpuluhan dalam satu garisan lurus sebelum menambah


Kesalahan yang sering anak-anak lakukan ketika menambahkan nombor perpuluhan.

1. Titik perpuluhan tidak berada dalam satu garis yang lurus

2.Menambah nombor yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu

Kegunaan perpuluhan dalam kehidupan seharian ialah:


  • kegunaan perpuluhan gunakan dalam alatan timbang berat .

  • selain itu , semasa situasi membeli minyak. pengunaan perpuluhan digunakan untuk menunjukkan kuantiti minyak

PERATUS

Konsep peratus dan operasi
kita sudah mengetahui bahawa peratus ialah nombor yang dinyatakan untuk mewakili penyebut 100
Definisi-cara menyatakan nombor sebagai sebuah pecahan daripada 100(peratus bermaksud perseratus).Ia sering ditandai dengan tanda peratus % .sebagai contoh, 45% (dibaca sebagai "empat puluh lima peratus 0")sama dengan 45/100 atau o.45.


misalnya


   7   
100   =7 per ratus = 7 peratus simbihttp://www.youtube.com/watch?v=TwQDnH3vvKg&feature=related 


    p\\http://www.youtube.com/watch?v=7JYaE0ogtMI


Kegunaan peratus dalam kehidupan seharian


contohnya 
  • dalam urusan perniagaan , dalam perniagaan ada untung rugi yang melibatkan berapa peratus keuntungan dan berapa peratus kerugian
  • Dalam pengiraan markah . peratus digunakan untuk menentukan sama ada markah lulus atau pun gagal
  • Tambahan pula ,di tempat beli-belah mempamerkan promosi barangan menggunakan nilai peratus